pobrane2
Komunikat:
Nieodpłatny punkt porad obywatelskich
Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad obywatelskich prowadzony przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów Stowarzyszenia DOGMA, mieszczący się w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Modrzejowskiej 42 w Sosnowcu działa w TRYBIE STACJONARNYM.
logo MOPS Sosnowiec
Komunikat:
Rekrutacja do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
Jesteś członkiem rodziny lub opiekunem sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym lub opiekujesz się dzieckiem do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności i potrzebujesz wsparcia w postaci usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania - zadzwoń do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w celu uzyskania informacji pod nr telefonu 32 296 22 52 lub 32 296 22 6...
logo_MRPiPS
Komunikat:
Program „Wspieraj seniora” nadal działa!
Jeżeli jesteś seniorem 70+ i potrzebujesz pomocy wolontariusza w zrobieniu zakupów czy załatwieniu spraw urzędowych...
Komunikat:
Rekrutacja do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
Ty lub Twoje dziecko potrzebujecie wsparcia w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w codziennym funkcjonowaniu - zadzwoń do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w celu uzyskania informacji pod nr telefonu 32 296 22 71 lub 32 296 22 67.
logo_MOPS_Sosnowiec_-_kolory_RGB_internet_i_drukarka_biurowa_-_wersja_pelnokolorowa
Komunikat:
Ogłoszenie o rodzaju i formie ograniczeń stosowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie sposobu obsługi (kontaktu) w związku z zagrożeniem koronawirusem
Szanowni Państwo,mając na uwadze obecną sytuację pandemiczną oraz sprawną komunikację z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu poniżej przekazujemy Państwu wykaz numerów telefonu, pod którymi można się kontaktować z pracownikami poszczególnych działów. Wszelkie niezbędne informacje będą udzielane telefonicznie.
500plus
Komunikat:
Nowy okres Programu „RODZINA 500+”
KOMUNIKAT w sprawie Programu „RODZINA 500+” Przypominamy, iż bieżący okres zasiłkowy w świadczeniach wychowawczych (tzw. 500+) obowiązuje do 31.05.2021r.
Szybki kontakt

Ważne adresy