logo MOPS Sosnowiec
Komunikat:
Rekrutacja do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
Jesteś członkiem rodziny lub opiekunem sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym lub opiekujesz się dzieckiem do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności i potrzebujesz wsparcia w postaci usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania - zadzwoń do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w celu uzyskania informacji pod nr telefonu 32 296 22 52 lub 32 296 22 6...
logo_MRPiPS
Komunikat:
Program „Wspieraj seniora” nadal działa!
Jeżeli jesteś seniorem 70+ i potrzebujesz pomocy wolontariusza w zrobieniu zakupów czy załatwieniu spraw urzędowych...
Komunikat:
Rekrutacja do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
Ty lub Twoje dziecko potrzebujecie wsparcia w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w codziennym funkcjonowaniu - zadzwoń do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w celu uzyskania informacji pod nr telefonu 32 296 22 71 lub 32 296 22 67.
logo_MOPS_Sosnowiec_-_kolory_RGB_internet_i_drukarka_biurowa_-_wersja_pelnokolorowa
Komunikat:
Ogłoszenie o rodzaju i formie ograniczeń stosowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie sposobu obsługi (kontaktu) w związku z zagrożeniem koronawirusem
Szanowni Państwo,mając na uwadze obecną sytuację pandemiczną oraz sprawną komunikację z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu poniżej przekazujemy Państwu wykaz numerów telefonu, pod którymi można się kontaktować z pracownikami poszczególnych działów. Wszelkie niezbędne informacje będą udzielane telefonicznie.
500plus
Komunikat:
Nowy okres Programu „RODZINA 500+”
KOMUNIKAT w sprawie Programu „RODZINA 500+” Przypominamy, iż bieżący okres zasiłkowy w świadczeniach wychowawczych (tzw. 500+) obowiązuje do 31.05.2021r.
logo
Komunikat:
Projekt „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”
Projekt „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016 – 2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych
Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa jesteś objęty kwarantanną, izolacją pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Nie możesz wychodzić z domu i potrzebujesz pomocy takiej jak np. zrobienie zakupów, wywóz nieczystości. Skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu pod numerami telefonów 695 140 733 lub 695 140 539.
Klub Integracji Społecznej w czerwcu i lipcu 2021 r. zrealizował kolejny projekt wspólnie z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach. Odbiorcami projektu była 10-osobowa grupa dzieci z terenu Sosnowca, pochodząca z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Szybki kontakt

Ważne adresy