Barwy Wolontariatu


W dniu 12 grudnia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (ul. Jordana 18) w Katowicach odbyła się Gala Wolontariatu Województwa Śląskiego, podczas której został rozstrzygnięty konkurs „Barwy Wolontariatu”.

Laureatami konkursu zostali: w kategorii grupowej- Szkolna Grupa Wolontariatu na Rzecz Osób Niewidomych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawonkowie, oraz w kategorii indywidualnej - Pani Bożena Bierowiec-Chrustek ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Czerwionce-Leszczynach.

Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu reprezentowała zgłoszona do konkursu Paulina Urbańczyk, która w latach 2018/2019 zaangażowała się w takie działania jak:

  • Projekt „Bliskie spotkania z wiedzą” skierowany do dzieci i młodzieży którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i organizowanie czasu wolnego poprzez wyjścia do kina, festyny itp., udzielanie korepetycji.
  • Projekt „Niezależne Życie” skierowany do osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.
  • Spotkania oraz imprezy integrujące młodzież, seniorów, a także osoby niepełnosprawne.
  • Promowanie idei wolontariatu poprzez uczestnictwo w spotkaniach na arenie lokalnej

Urozmaiceniem tegorocznej Gali Wolontariatu była debata dotycząca wpływu wolontariatu na rozwój kariery zawodowej a także występ artystyczny oraz poczęstunek.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanym i laureatom w konkursie „Barwy Wolontariatu” oraz życzymy kolejnych sukcesów.

gala wol.-minipx.jpgGALA-minipx.jpgGala Wolontariatu-minipx.jpgPaulina-minipx.jpg