By działać skutecznie.


Celem Wolontariatu MOPS Sosnowiec jest  prowadzenie działań na rzecz mieszkańców, oraz tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych. Wyzwanie, jakie stanowi pomoc na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wymaga podnoszenia kwalifikacji i kompetencji wolontariuszy.

 

W dniach 8-10 listopada 2019 r. w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych  odbyły się szkolenia dla wolontariuszy, mające na celu wzmocnienie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z osobami starszymi oraz dziećmi. Wolontariusze odbyli szkolenia z zakresu:

 

8.11.2019 r.:  Wystąpienia publiczne - jak skutecznie przełamać stres?

9.11.2019 r.:  Wykorzystanie Integracji Sensorycznej w animacji dla dzieci.

10.11.2019 r.: Animacja dorosłych i seniorów.

Szkolenie było też doskonałą okazją do poznania wolontariuszy działających w innych organizacjach, wymiany doświadczeń między uczestnikami, inspiracji do podjęcia nowych działań.

8-10 listopad-minipx.jpgszkolenie 2019-minipx.jpgszkolenia 8-10.11.2019-minipx.jpg8-10 listopad 2019-minipx.jpg8-10.11-minipx.jpg