Narzędzia coachingowe w pracy wolontariusza


W dniu 24 lipca 2020 r. w siedzibie SCOP ul. Plac Kościuszki 5 odbyło się szkolenie dla wolontariuszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pt. " Rozwój własny- komunikacja, motywacja i otwartość na zmiany " .

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami w pracy coacha, które wzbogacą zasoby kompetencji osobistych wolontariusza, niezależnie od pełnionej przez nich roli.

Jak radzić sobie z sytuacjami, które mogą być trudne lub stresujące? Jak zadbać o swoje granice i wspierać innych, nie obciążając siebie? Jak być asertywnym?

W trakcie szkolenia uczestnicy mieli okazję przeanalizować własne doświadczenia w obszarze motywacji, co pozwoli nie tylko lepiej poznać i utrwalić prezentowane metody, ale także wpływać na własną motywację do pracy oraz skutecznie walczyć ze zjawiskiem wypalenia. W programie m.in.  praktyczne porady i ćwiczenia z wykorzystaniem improwizacji oraz kreatywności, wymiana własnych doświadczeń i poglądów, scenki zadaniowe.

Planowane są również indywidualne sesje coachingowe, dzięki którym wolontariusz uzyska więcej informacji o zasobach oraz obszarach do rozwoju w celu podniesienia efektywności pracy jako wolontariusz.

Szkolenie poprowadziły studentki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING.

Szkolenie 1-minipx.jpgSzkolenie 2-minipx.jpgSzkolenie 3-minipx.jpgSzkolenie 4-minipx.jpgSzkolenie 5-minipx.jpgSzkolenie 6-minipx.jpg