Festyn Integracyjny dla rodzin zastępczych 2021


W sobotę 4 września na terenie Stadionu AKS Niwka przy ulicy Orląt Lwowskich w Sosnowcu zorganizowany został festyn integracyjny dla rodzin zastępczych i otoczenia zorganizowany przez MOPS Sosnowiec. Celem festynu była integracja rodzin zastępczych, wymiana doświadczeń oraz promocja rodzicielstwa zastępczego. W festynie uczestniczył Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Szczególne podziękowania kierujemy dla instytucji i organizacji pozarządowych wspierających Festyn dla rodzin zastępczych:

• OSP Sosnowiec Porąbka - pokaz bezpiecznego gaszenia oleju, stanowisko instrukcji udzielania resuscytacja krążeniowo-oddechowa na fantomach

• Stowarzyszenie Turystyki Terenowej 4x4 Sosnowiec - pokaz samochodów terenowych

• Komenda Miejska Policji w Sosnowcu - stanowisko informacyjne Zespołu ds Profilaktyki społecznej, Nieletnich i Patologii, pokaz pracy psów policyjnych

• MOSiR Sosnowiec

- Michał Rakoczy kierownik Działu Rozwoju i Promocji Sportu

- Piotr Dudek kierownik obiektu sportowego przy ul. Orląt Lwowskich 70

udostępnienie terenu do organizacji pikniku, dmuchanej zjeżdżalni, dmuchanej ścianki wspinaczkowej

• Fundacja Czerwone Noski - Klowny, zabawy z dziećmi i tworzenie świata weselszym

• Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna - saturator