Gościnna wizyta z Italii i Litwy


Logo programu Biały Słoń – Strategie przeciwdziałania przemocy ze strony sprawców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu został partnerem lokalnym Stowarzyszenia Aktywne Kobiety z Sosnowca, przy realizacji projektu Biały Słoń – Strategie przeciwdziałania przemocy ze strony sprawców. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Erasmus+. Program realizowany jest w międzynarodowym partnerstwie ze spółdzielnią socjalną L'Elephante z Włoch i gminą Sirvintos z Litwy.

Celem projektu jest dzielenie się, rozwijanie, testowanie i wdrażanie know-how (wiedzieć jak) dotyczącego metodologii przeciwdziałania, zwalczania i zapobiegania przemocy domowej i przemocy ze względu na płeć. Projekt ma na celu łączenie interwencji o charakterze prewencyjnym i terapeutycznym dla mężczyzn będących sprawcami przemocy lub potencjalnych sprawców.

W dniu 28 lipca 2022 roku będziemy gościć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu naszych partnerów z Litwy i Włoch. Pani Agnieszka Sekunda, koordynator Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przedstawi zasady działania interdyscyplinarnego systemu współpracy w kontekście pracy ze sprawcami przemocy.

Dzięki różnorodności instytucjonalnej partnerzy mają szansę spojrzeć na problem przemocy od każdej strony, co daje możliwość lepszej, efektywnej pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuInformacje o projekcie oraz spotkaniu w Sosnowcu w języku angielskim - kliknij aby otworzyć