Informacja o możliwości przystąpienia w 2022 roku do edycji programu prac społecznie użytecznych realizowanych na terenie miasta Sosnowca na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości przystąpienia w 2022 roku do edycji programu prac społecznie użytecznych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach Ustawy „Za  życiem” realizowanej  jako „Pomoc w domu”.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. § 3 ust.1pkt. 3 w sprawie prac społecznie użytecznych, przepis ten wskazuje, iż prace społecznie użyteczne wykonywane na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych obejmują zakres codziennych obowiązków domowych, w szczególności prace o charakterze pomocniczym, z wyłączeniem prac związanych z bezpośrednią opieką nad osobą niepełnosprawną, pielęgnacją tych osób, zabiegów higienicznych i podawania leków.

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze nie większym niż 10 godzin tygodniowo, a wciągu miesiąca nie więcej niż  40 godzin.           

W związku z powyższą informacją prosimy do 30 listopada 2021 r. o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych i przesłanie w formie elektronicznej na adres email: kancelaria@mopssosnowiec.pl oraz pisemnie na adres MOPS ul. 3 go Maja 33, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem KIS.

Wszelkie informacje można uzyskać pod  numerem telefonu: 695140748

 

Pobierz Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuformularz zgłoszeniowy dot. Opiekuna Osoby niepełnosprawnej dot. prac społecznie użytecznych - EDYCJA 2021 i informacja o RODO