Konferencja edukacyjna „Kooperacja 3D - korzyści, kompetencje, praktyka”


W dniu 10.06.2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej brał udział w konferencji organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach. Celem konferencji było upowszechnienie wypracowanych modeli kooperacji dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców, jak również przedstawienie rekomendacji i dobrych praktyk będących wynikiem fazy pilotażu.

Podczas konferencji przedstawiono prezentację na temat „W kierunku wielosektorowej polityki społecznej - przykład lokalny Miasta Sosnowiec”.

Gmina Sosnowiec została wymieniona jako przykład dobrych praktyk, które znalazły się w przedstawionych rekomendacjach do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wszystkim kooperantom serdecznie dziękujemy za współpracę.