Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu zakończył nabór osób chętnych do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa’’ edycja 2020


Wsparcie w ramach Programu w postaci wsparcia dziennego przewidziane było dla 50 mieszkańców Sosnowca  - członków rodzin  lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad pełnoletnimi osobami niepełnosprawnymi
ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które są całkowicie niesamodzielne oraz nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Do dnia 22.09.2020r. zakwalifikowano do Programu 50 osób, tym samym został wyczerpany limit miejsc.

 

Jednocześnie informujemy, że w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 planujemy od października 2020 rozpocząć realizację modułu w formie specjalistycznego poradnictwa dla 50 osób tj. członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności