Otwarcie mieszkania chronionego i ogrodu społecznego


W dniu 14 czerwca 2023 r. przy ulicy Przejazd  uroczyście otwarto Mieszkanie chronione oraz Ogród społeczny z udziałem Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego oraz Pani Pełnomocnik Moniki Holewy.
W otwarciu uczestniczyli również zaproszeni goście, którym dziękujemy za uświetnienie uroczystości swoją obecnością.
Inauguracją mieszkania oraz ogrodu zainteresowały się również media, którym dziękujemy za przybycie.

O godzinie 11 nastąpiła uroczysta inauguracja nowo utworzonego mieszkania chronionego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Całkowita kwota przeznaczona na realizację tego przedsięwzięcia wynosiła 400 000,00 zł, z czego 320 000,00 zł to wsparcie finansowe z rezerwy budżetu państwa.

Mieszkanie chronione wspierane przy ul. Przejazd składa się z pięciu pokoi, z czego dwa pokoje są dwuosobowe a trzy pokoje jednoosobowe. Jeden z pokoi jednoosobowy jest wyposażony w łóżko rehabilitacyjne. W tym samym czasie z mieszkania chronionego będzie korzystało maksymalnie 7 osób w podeszłym wieku z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnione będą usługi bytowe oraz pomoc w  wykonywaniu niezbędnych czynności w życiu codziennym. Ponadto realizacji kontaktów społecznych będzie miała na celu utrzymanie i rozwijanie samodzielności osoby na poziomie psychofizycznych możliwości.

Do mieszkania chronionego kierowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej. Odpłatność za usługi za  pobyt w mieszkaniu reguluje Uchwały nr 343/XIX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

W mieszkaniu chronionym zatrudniony będzie terapeuta zajęciowy, osoby korzystające z powyższego wsparcia będą miały zapewnioną pomoc opiekuna w wymiarze 3 godzin dziennie
(5 razy w tygodniu). Osoby, które wymagają wsparcia w przemieszczaniu się, utrzymaniu higieny osobistej, ubieraniu się będą miały zapewnione wsparcie opiekuna w wymiarze 3 godzin dziennie 7 razy w tygodniu. Ponadto osoby skierowane do mieszkania chronionego będą objęte wsparciem dwóch pracowników socjalnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie mieszkania.

 

Po uroczystym otwarciu mieszkania nastąpiła inauguracja Ogrodu społecznego, który powstał w ramach projektu "Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! – II edycja" projekt współfinansowany ze środków EFS.
Ogród przylega do budynku, w którym mieści się mieszkanie treningowe dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Jest stał się miejscem spotkań mieszkańców dzielnicy Centrum,
a także przestrzenią wymiany dobrych praktyk. Będzie można uprawiać w nim rośliny i kwiaty, obserwować naturę oraz poszerzać wiedzę w zakresie ogrodnictwa, permakultury, agroekologii, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, ekologii i zrównoważonego rozwoju. Chętni mieszkańcy  zaangażowali się w porządkowanie grządek, wysiewanie roślin i kwiatów, strzyżenie trawy oraz plewienie chwastów.

Z założenia ogród powstał dzięki inicjatywie oddolnej i będzie stanowił formę ogólnodostępnej miejskiej zieleni. Zrewitalizowane miejsce ma mieć uniwersalny wymiar. Korzystać mogą
z niego mieszkańcy społeczności – bez względu na wiek, wykonywany zawód czy stan zdrowia. Pielęgnacja ogrodu ma na celu podnoszenie świadomość ekologicznej i wiedzy przyrodniczej. Pozwala uczyć się zasad aranżacji przestrzeni, uprawy roślin i w praktyce wykorzystać zdobyte umiejętności. Dla wielu osób opieka nad ogrodem wspólnotowym będzie początkiem wieloletniej pasji. Celem powstania ogrodu jest integracja społeczna, budowanie odpowiedzialność za najbliższą okolicę, podnoszenie odpowiedzialność za swoje otoczenie
i zaangażowanie w sprawy wspólnoty.  Założenie ogrodu społecznego będzie również na pewno prawdziwym remedium na samotność mieszkańców aglomeracji.