Otwarcie nowej siedziby Programu Aktywności Lokalnej i Klubu Integracji Społecznej


W dniu 28 września 2020 r. w Sosnowcu przy ulicy Staszica 62 odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Programu Aktywności Lokalnej „Zagórze” oraz Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością przybyli goście: Pan Mateusz Bochenek Poseł na Sejm RP, Pan Arkadiusz Chęciński Prezydent Miasta Sosnowca, Pani Anna Jedynak Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej, przedstawiciele Rady Miasta, Pani Sabina Stanek Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM, Monika Holewa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  przedstawiciele jednostek miejskich i organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. Oficjalnego otwarcia dokonano przez przecięcie wstęgi oraz  wręczenie mieszkańcom symbolicznego klucza do nowej siedziby Klubu dla Mieszkańców. Jako symbol nowego etapu działalności w ogrodzie pielęgnowanym przez uczestników Programu Aktywności Lokalnej posadzono drzewo, które otrzymało imię ,,Konstantyn” w nawiązaniu do dzielnicy Konstantynów. Zaproszeni goście oraz uczestnicy wydarzenia mieli możliwość złożenia pamiątkowego wpisu do kroniki.

Różnorodność zaplanowanych atrakcji sprawiła, że każdy znalazł coś dla siebie. Odbywały się m.in. zajęcia plastyczne, warsztaty szycia na maszynie, występy artystyczne, wystawa prac plastycznych i fotograficznych uczestników Programu Aktywności Lokalnej,  kiermasz rękodzieła przygotowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundację im Brata Alberta.

Partnerzy wydarzenia:

Centrum Usług Wspólnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacja im. Brata Alberta, Świetlica Środula i Zagórze, Fundacja ,,Dr. Clown”  Oddział Sosnowiec, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1, Stowarzyszenie ,,Kocia Becia’’, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Katowice, Powiatowy Urząd Pracy, Pani Małgorzata Sobstyl ,,Słoneczna Strefa Kobiet’’ , ,,Avon’’ Piekarnia - Ciastkarnia ,,Lisak’’, Hospicjum św. Tomasza Apostoła oraz wolontariusze.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji wydarzenia.

Program Aktywności Lokalnej „Zagórze” realizowany w ramach projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” skierowany jest do mieszkańców Sosnowca, w szczególności dzielnicy Konstantynów.  Mieszkańcy Konstantynowa wymagają szczególnego wsparcia z uwagi na fakt, iż jest to najstarsza dzielnica Sosnowca, z licznymi problemami, dotychczas zapomniana. Konstantynów wymaga zmian w zakresie zagospodarowania przestrzennego, ale również wsparcia społecznego, co potwierdziły przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w ramach programu rewitalizacji dzielnicy.

Celem Programu Aktywności Lokalnej jest aktywizacja społeczności lokalnej oraz wsparcie inicjatyw obywatelskich.  Podejmowane działania w ramach PAL przyczyniają się do społecznej integracji mieszkańców, zwiększenia aktywności w rozwiązywaniu problemów występujących w miejscu zamieszkania, tworzenia poczucia przynależności do danego miejsca. Poprzez prowadzone działania społeczne w ramach PAL mieszkańcy będą mogli wziąć aktywny udział w procesie rewitalizacji dzielnicy – jako zintegrowana, świadoma swoich potrzeb i możliwości społeczność lokalna. Pracownicy socjalni uświadamiają mieszkańcom korzyści płynące z procesu integracji społecznej i motywują do angażowanie się w poszczególne etapy procesu rewitalizacji. Realizacja Programu Aktywności Lokalnej przeciwdziała wykluczeniu społecznemu mieszkańców miasta,
w szczególności osób z niepełnosprawnością.

Klub dla Mieszkańców jest miejscem, w którym lokalna społeczność może bezpłatnie skorzystać z poradnictwa psychologicznego i prawnego, a także aktywnie uczestniczyć w licznych warsztatach edukacyjnych, spotkaniach, imprezach okolicznościowych i integracyjnych. Planowana jest kontynuacja m.in. zajęć artystycznych z technik plastycznych i rękodzieła, zajęcia sportowe, zajęcia fotograficzne, a także wspieranie inicjatyw obywatelskich. Jedna z nich jest „Akademia ogrodnika”, podczas której mieszkańcy dbają o wspólną przestrzeń – ogródek znajdujący się przed siedzibą PAL.

Nowa siedziba Programu Aktywności Lokalnej przyczyni się do komfortowego prowadzenia działań społecznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a także zadowolenia mieszkańców Sosnowca z jakości świadczonego wsparcia.

DSC_0019-minipx.jpgDSC_0228-minipx.jpgDSC_0961-minipx.jpgDSC_0976-minipx.jpge2-minipx.jpgDSC_1016-minipx.jpgDSC_1003-minipx.jpgDSC_0985-minipx.jpgDSC_1025-minipx.jpgDSC_0364-minipx.jpgDSC_0346-minipx.jpgDSC_0166-minipx.jpgDSC_0143-minipx.jpgDSC_0130-minipx.jpg6-minipx.jpg1-minipx.jpg2-minipx.jpg22-minipx.jpg7-minipx.jpg4-minipx.jpg3-minipx.jpg24-minipx.jpgDSC_0334-minipx.jpg