Podsumowanie projektu pn. „Wakacje - zdrowo na sportowo w KIS”


Klub Integracji Społecznej w czerwcu i lipcu 2021 r. zrealizował kolejny projekt wspólnie z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach. Odbiorcami projektu była 10-osobowa grupa dzieci z terenu Sosnowca, pochodząca z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt zrealizowany został dzięki inicjatywie i zaangażowaniu 5-osobowej grupy dziewcząt z CEiPM OHP w Katowicach, które postanowiły wykorzystać swój potencjał na „wyciągnięcie” dzieci z domów, pokazanie im innego sposobu spędzania wolnego czasu. Był to także doskonały czas dla wszystkich na poznanie siebie nawzajem, naukę wypracowywania prawidłowych relacji międzyludzkich, możliwego modelu współpracy w środowisku niekoniecznie rówieśniczym. Z jednej strony grupa inicjatywna poznawała oczekiwania dzieci, uczyła się opieki nad nimi oraz brania na siebie odpowiedzialności za drugiego człowieka, z drugiej zaś dzieci dostały szansę na spędzenie aktywnie wakacji z dala od gier komputerowych oraz telewizji. Obie grupy biorące udział w projekcie mocno zaangażowały się w jego realizację – dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach sportowych, integrowały się z inicjatorkami projektu a wszyscy odkrywali nowe smaki zdrowej wersji popularnych produktów żywnościowych oraz możliwości prawidłowego zagospodarowania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu życia. Dzięki środkom Europejskiego Korpusu Solidarności pozyskanych przez CEiPM z Katowic, z uwzględnieniem ryzyka zarażenia COVID-19 udało nam się: 4-krotnie wyjść do kina na terminy zarezerwowane tylko dla naszej małej grupy, 3-krotnie wyjść do restauracji oferującej zdrowe potrawy udostępnionej tylko dla nas, 2-krotnie uczestniczyć w różnych zajęciach sportowych sprzyjających zdrowej konkurencji w grupie na boisku szkolnym dostępnym w umówionym czasie tylko dla naszej grupy oraz przyjemnie spędzić czas na zajęciach sportowych na basenie połączonych z nauką pływania. Udało nam się również zorganizować ciekawe zajęcia z dietetykiem a następnie warsztaty kulinarne w trakcie których, przygotowywaliśmy zdrowe posiłki zaproponowane przez panią Dietetyk oraz wycieczkę edukacyjną do ZOO. Atrakcją projektu niezaprzeczalnie były zajęcia sportowe na basenie połączone z nauką pływania.

Aktywnie spędzony czas wakacyjny sprzyjał nie tylko nawiązywaniu relacji, poznawaniu nowych smaków i sposobów zagospodarowania własnego czasu wolnego, ale przede wszystkim dzięki aktywności i bliskości środowiska ludzi oraz możliwości dzielenia się swoimi zainteresowaniami - przeciwdziałał poczuciu izolacji w środowisku rówieśniczym, zwłaszcza wśród dzieci oraz sprzyjał integrowaniu się dzieci i młodzieży.

Mamy nadzieję, że realizacja tego projektu będzie tylko początkiem działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia a kolejne pomysły dopiero przed nami. Tym bardziej, że społeczność lokalna a zwłaszcza dzieci potrzebują szczególnego zaangażowania i żadne wsparcie kierowane w ich stronę nie jest w nadmiarze.

Podsumowując, założone w projekcie rezultaty zostały osiągnięte mimo wielu przeciwności losu, w której dominowały obostrzenia wynikające z COVID-19.