Półkolonie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz ich zakończenie


Zakończyły się półkolonie zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywającej na terenie Sosnowca i pozostającej pod opieką opiekunów tymczasowych, a które opuściły swój kraj w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Nasi półkoloniści świetnie się bawili podczas zajęć tematycznych organizowanych przez animatorów z firmy Lena Bajer, oraz podczas wyjść do Parku Rozrywki „Fantazja” w Andrychowie, Parku Linowego i na seansach filmowych w kinie. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Małej, gdzie strażacy zorganizowali nieodpłatnie atrakcje takie jak:
- prezentacja wozu strażackiego,
- pokaz maszyn strażackich,
- basen i inne animacje strażackie.

Na zakończenie półkolonii odbyły się tradycyjne „otrzęsiny” – wszyscy uczestnicy musieli przejść tor przeszkód oraz zjeść pikantne i kwaśne potrawy. Po czterech tygodniach wspólnych zajęć, trudno było się rozstać a łzom wzruszenia nie było końca.

Półkolonie były realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.10 „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”.