Rozpoczęcie realizacji projektu "Ludzie ludziom..."


„W obliczu okrucieństw musimy stanąć po jednej ze stron.
Cisza to rozkaz dla kata”

Elie Wiesel

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu wraz Komendą Miejską Policji, Sądem Rejonowym, Teatrem Zagłębia oraz Parkrun rozpoczyna realizację projektu pn. „Ludzie ludziom…” - budowanie systemu wartości młodego człowieka we współczesnym świecie”, którego celem jest:

  • propagowanie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy, mowie nienawiści,
  • podnoszenie świadomości młodzieży i osób dorosłych na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania przemocy oraz braku tolerancji
    i szacunku dla drugiego człowieka.

Projekt skierowany jest do młodzieży (klas VII Szkół Podstawowych i klas I-II Szkół Ponadpodstawowych) oraz osób dorosłych. Składa się z XI etapów, które będą realizowane w okresie od marca do października 2023 r.

Młodzi ludzie coraz częściej spotykają się z mową nienawiści, a im częściej są świadkami lub uczestnikami agresji słownej tym mniej zwracają na nią uwagę i łatwiej jej używają. Stosując przemoc słowną w życiu codziennym, nie zdają sobie sprawy z konsekwencji. Młodzież spotyka się z takimi wypowiedziami głównie w internecie, telewizji czy grach komputerowych.

Akceptowanie mowy nienawiści, brak tolerancji i równości sprawia, że przemoc staje się społecznie akceptowalna.

Jeśli dotrą do nas - rodziców, pedagogów czy po prostu osób dorosłych, sygnały o stosowaniu przemocy wobec kogokolwiek natychmiast reagujmy.

Reagujemy na przemoc i nie zgadzamy się na nią.
Reagujmy wszyscy!

Udział Placówek Oświatowych jest bezpłatny. Przystąpienie do programu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zaangażowanie młodzieży przy realizacji działań programu.

Zgłoszenia do udziału w programie/projekcie prosimy przesyłać na adres e-mail do 23 lutego 2023 r. wraz z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu, osoby wyznaczonej do kontaktu z ramienia placówki.

Agnieszka Sekunda koordynator projektu 

E-mail e-mail: agnieszka.sekunda@mopssosnowiec.pl 
Telefon telefon: 887 032 213
Roksana Dzięga
E-mail mail: roksana.dziega@mopssosnowiec.pl 
Telefon telefon: 695 140 799

Zapraszamy również do zapoznania się ze stroną Ludzie ludziom na Facebooku (kliknij i otwórz w nowym oknie)

Program jest finansowany ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Plakat informujący o projekcie Ludzie ludziom..