Wsparcie dla rodzin zastępczych


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu Pani Monika Holewa przekazała sprzęt komputerowy na potrzeby dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych.

w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Dzisiaj komputer wraz osprzętem przekazany został pogotowiu rodzinnemu prowadzonemu od ponad siedmiu lat przez Państwo Annę i Przemysława Boguszów. Mamy nadzieję, że sprzęt będzie skutecznie pomagał dzieciom w nauce i zabawie.