Zakończenie projektu socjalnego Program Aktywizacja i Integracja


Od 06.09.2021 r. do 03.11.2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Klubie Integracji Społecznej realizowany był Program Aktywacja i Integracja (PAI) w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu. Celem PAI było udzielenie kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym, korzystającym z pomocy tutejszego Ośrodka. W ramach warsztatów prowadzona była szeroko pojęta integracja społeczna służąca kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, a także przeciwdziałaniu pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym. Projekt miał na celu rozwiniecie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników. W ramach aktywizacji zawodowej, realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy, uczestnicy wykonywali prace społecznie-użyteczne, łącznie 80 godzin. Program ten z pozytywnym wynikiem ukończyło 5 osób.

W ramach integracji społecznej uczestnicy wzięli udział w następujących warsztatach :

  • grupowe poradnictwo psychologiczne i psychoedukacja - 13 godz.
  • poradnictwo specjalistyczne z zakresu doradztwa zawodowego - 58 godz.
  • grupa wsparcia - 9 godz.

Każdy z uczestników, który ukończył Program z wynikiem pozytywnym otrzymał certyfikat oraz zaświadczenie ukończenia Programu PAI. Dzięki Wydziałowi Kultury i Promocji Miasta - Referatowi Promocji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu osoby kończące Program PAI otrzymały gadżety, za co serdecznie dziękujemy.