INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE SOSNOWCA W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI WOJENNYMI NA UKRAINIE/ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ СОСНОВЦЯ В ЗВ’ЯЗКУ З ВІЙСЬКОВИМИ ДІЯМИ В УКРАЇНІ


W celu uzyskania jednorazowego świadczenia 300 zł o którym mówi art.31 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U 2022 poz.583) konieczne jest posiadanie nr PESEL oraz konta bankowego (rachunek bankowy).

 З  метою отримання одноразової допомоги 300 зл, яка описана в ст. 31 Постанови від 12 березня 2022 року Про допомогу громадянам України в зв’язку зі збройним конфліктом на території тієї країни (Dz.U 2022 poz.583) необхідно мати номер ПЕСЕЛЬ (ідентифікаційний код), а також рахунок в банку (номер рахунку).

Nr PESEL nadaje Urząd Miasta w Sosnowcu Al. Zwycięstwa 20.

Номер ПЕСЕЛЬ надає Міська Рада міста Сосновєц, Алея Звичєнства 20.

Aby złożyć wniosek o jednorazowe świadczenie 300 zł należy zgłosić się do Sekcji Pomocy Środowiskowej zgodnie z miejscem zamieszkania/pobytu.

Для того, щоб скласти заяву на одноразове отримання 300 зл, потрібно зголоситись до Секції Екологічної Допомоги, відповідно до місця проживання.

Wykaz ulic podległych Sekcji znajduje się na stronie www.mopssosnowiec.pl

Перелік вулиць підпорядковіних Секції розміщенийна сторінці www.mopssosnowiec.pl

Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 1 (kliknij/клацніть) ul. Szpitalna 1, Telefon tel. 695 140 383

Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 2 (kliknij/клацніть) ul. Hubala Dobrzańskiego 99, Telefon tel. 32 296 98 18

Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 3 (kliknij/клацніть), ul. Naftowa 35,  Telefon  tel. 32 293 44 36

Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 4 (kliknij/клацніть) ul. Rzeźnicza 12,  Telefon  tel. 32 292 02 03

Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 5 (kliknij/клацніть) ul.Hallera 5,  Telefon  tel. 32 291 21 97

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  /  Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону:

Telefon  32 296 22 30,  Telefon 32 296 22 08

lub w Punkcie Informacyjnym ul.  Modrzejowska 42,  Telefon  tel. 695 140 226

Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuWNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ (kliknij/клацніть)