Informacja nt. dodatku osłonowego


 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.12.2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy
z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 ze zm.). 

Zadanie związane z przyznawaniem ww. świadczenia w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.
realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Informacje nt. dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem telefonu:

tel. 32 296 22 07

  

Aktualnie wnioski o wypłatę dodatku osłonowego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, pokój nr 201 (I piętro)

Więcej informacji: kliknij tutaj