Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Sosnowcu


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu podpisał Porozumienie o współpracy z Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu celem, którego jest umożliwienie dzieciom i ich rodzinom zamieszkałym na terenie miasta Sosnowiec skorzystanie m.in. ze wsparcia i pomocy dla dzieci oraz młodzieży doświadczających różnego rodzaju trudności (kryzysów) psychicznych bądź narażonych na takie trudności. Centrum Pediatrii realizuje te działania w ramach projektu realizowanego ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powstałe w ramach projektu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży mieści się w Sosnowcu ul. Piłsudskiego 9. Oferta Centrum jest bezpłatna, skierowana dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzin. Wizyta w Centrum może się odbyć wyłącznie po uprzednim telefonicznym kontakcie z infolinią (Telefon tel. 32 720 77 23), wykonanym przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Każdorazowo weryfikacji przyjęcia będą dokonywali: osoba dyżurująca na infolinii i Zespół Pierwszego Kontaktu. Każdy potrzebujący będzie mógł uzyskać wsparcie w zakresie diagnozy, terapii bądź informacji na temat specjalistycznych placówek zajmujących się daną problematyką.

Działania Centrum nie są skierowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, demoralizacją i ciężkimi zaburzeniami zachowania.

Godziny pracy Centrum: poniedziałek - piątek od 8.00 do 20.00