Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu zakończył nabór osób chętnych do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa’’ - edycja 2022 i w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ - edycja 2022


Wsparcie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa’’ w formie opieki dziennej przewidziane było dla mieszkańców Sosnowca  - członków rodzin  lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad pełnoletnimi osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które są całkowicie niesamodzielne oraz nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wsparcie w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ przewidziane było dla mieszkańców Sosnowca  -  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy inne osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.