Działy ds. administracyjnych


Dział ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracyjnej

(sprawy administracyjne)

ul. 3 Maja 33, pokój 124, 124a

Telefon tel. 32 296 22 06

E-mail email: administracja@mopssosnowiec.pl

 

 (obsługa informatyczna)

ul. 3 Maja 33, pokój 004

Telefon tel. 32 296 22 10

E-mail email: di@mopssosnowiec.pl

 

Zespół ds. Kadrowych

ul. 3 Maja 33,  pokój 316-17

Telefon tel. 32 296 22 24
Telefon tel. 32 296 22 18

E-mail email: kadry@mopssosnowiec.pl

 

Dział Finansowo-Księgowy

ul. 3 Maja 33,  pokój 321, 323, 325

Telefon tel. 32 296 22 13
Telefon tel. 32 296 22 15
Telefon tel. 32 296 22 16

E-mail email: dfk@mopssosnowiec.pl

  

Zespół Specjalistów

ul. 3 Maja 33, pokój 214, 318 

Telefon tel. 32 296 22 28
Telefon tel. 32 296 22 05

E-mail email: zs@mopssosnowiec.pl

E-mail email: szp@mopssosnowiec.pl

 

Dział ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

ul. 3 Maja 33, pokój 303, 331

Telefon tel. 32 296 22 68

E-mail email: dfz@mopssosnowiec.pl

 

Radcowie Prawni

ul. 3 Maja 33,  pokój 218, 219

Telefon tel. 32 296 22 60

 

Dział Pomocy Środowiskowej (sprawozdania i analizy)

ul. 3 Maja 33,  pokój 301

Telefon tel. 32 296 22 11

E-mail email: das@mopssosnowiec.pl

 

Stanowisko ds. Rewizji

ul. 3 Maja 33,  pokój 209

Telefon tel. 32 296 22 35

E-mail email: dk@mopssosnowiec.pl

 

Stanowisko ds. BHP 

ul. 3 Maja 33, pokój 028

Telefon tel. 32 296 22 51

E-mail email: bhp@mopssosnowiec

 

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

ul. 3 Maja 33,  pokój 028

Telefon tel. 32 296 22 51