Kierownictwo


Dyrektor MOPS

Monika Holewa

 ul. 3 Maja 33,  pokój 305

 

p.o. Zastępcy Dyrektora MOPS

Marzanna Hering

 ul. 3 Maja 33,  pokój 307

 

Sekretariat MOPS

 ul. 3 Maja 33,  pokój 305
 tel: 32 296 22 01
 email: sekretariat@mopssosnowiec.pl

 

p.o. Głównego Księgowego

Krystian Krawczyński

 ul. 3 Maja 33,  pokój 322
 tel: 32 296 22 45
 email: gk@mopssosnowiec.pl