Kierownictwo


Dyrektor MOPS

Monika Holewa

ul. 3 Maja 33,  pokój 305

 

Zastępca Dyrektora MOPS

Grażyna Smak

ul. 3 Maja 33,  pokój 307

 

p.o. Zastępcy Dyrektora MOPS

Marzanna Hering

ul. 3 Maja 33,  pokój 307

 

Sekretariat MOPS

ul. 3 Maja 33,  pokój 305
Telefon tel: 32 296 22 01
E-mail email: sekretariat@mopssosnowiec.pl

 

p.o. Głównego Księgowego

Krystian Krawczyński

ul. 3 Maja 33,  pokój 322
Telefon tel: 32 296 22 45
E-mail email: gk@mopssosnowiec.pl