Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownicze – Kierownik Działu w Dziale ds. Rodzin


 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko kierownicze – Kierownik Działu w Dziale ds. Rodzin


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu informuje, że w wyniku naboru celem zatrudnienia została wybrana n/w kandydatka:


Pani Ewa Kowalczyk, zam. Dąbrowa Górnicza


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Ewa Kowalczyk spełniła niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, uzyskała wysoką punktację z części pisemnej i ustnej. W/w posiada odpowiednie wykształcenie i staż pracy, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku kierownika w Dziale ds. Rodzin.Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Grażyna Smak