Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Specjalista w Dziale Pomocy Środowiskowej (1 etat)


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Specjalista w Dziale Pomocy Środowiskowej (1 etat)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru, propozycję zatrudnienia otrzymał kandydat:

Pan Marek Kopczacki - zam. w Będzinie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Marek Kopczacki spełnił niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, uzyskał wysoką punktację w ramach testu kompetencyjnego oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej  

mgr inż. Jolanta Skuza