Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Zespole ds. Kadrowych (1 etat)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu informuje, iż w toku przeprowadzonego naboru, kandydatce biorącej udział w przedmiotowym konkursie nie przedstawiono propozycji zatrudnienia na w/w stanowisko pracy.


Uzasadnienie:

Kandydatka nie uzyskała wymaganej ilości punktów.
                                                                                                DYREKTOR

                                                                                           Miejskiego Ośrodka

                                                                                           Pomocy Społecznej

                                                                                           mgr Monika Holewa