Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent (pięć etatów) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych


Sosnowiec, 14.05.2019r.


Informacja o wyniku naboru  na wolne stanowisko urzędnicze
REFERENT (pięć etatów)
w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

                                        
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu informuje, iż w wyniku w/w naboru celem zatrudnienia zostali wybrani n/w kandydaci:

  Pani Krystyna Matyszczyk-Kowal zam. Sosnowiec
  Pani Kinga Pełka, zam. Sosnowiec
  Pani Katarzyna Karendał, zam. Będzin
  Pani Beata Dekarska, zam. Dąbrowa Górnicza
  Pani Angelika Gumola, zam. Mysłowice


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 • Kandydaci spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
 • Kandydaci uzyskali największą ilość punktów w toku przeprowadzonego naboru.


Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr inż. Jolanta Skuza