Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Pomocy Środowiskowej - Sekcja Realizacji Świadczeń


                                                                                                                                             Sosnowiec, dnia 08.04.2019r.

 

                                                                 INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOSNOWCU
…………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres jednostki prowadzącej nabór)

REFERENT W DZIALE POMOCY ŚRODOWISKOWEJ – SEKCJA REALIZACJI ŚWIADCZEŃ
…………………………………………………………………………………………..
(określenie stanowiska, na które prowadzony był nabór)

Pan Piotr Adamczyk – zam. w Dąbrowie Górniczej
…………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko wybranego kandydata oraz  miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Kandydat uzyskał najwyższą ilość punktów w toku przeprowadzonej procedury naboru.

 

 

 

 DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

mgr Monika Holewa

 

 

 

 

………………………………………………………………

(pieczęć i podpis Dyrektora)