Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej -1 etat.


Sosnowiec, 25.03.2019r.

 

 

 

 

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

- specjalista w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej (1 etat)

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu informuje, że nabór na w/w stanowisko pracy nie został rozstrzygnięty.

 

 

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

W trakcie procesu rekrutacji żaden z kandydatów nie uzyskał odpowiedniej ilości punktów, która wymagana była celem przedstawienia propozycji zatrudnienia.

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

mgr Monika Holewa