Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej


 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista
w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy ZastępczejMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, działając w oparciu o art. 15 ustawy z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 902 ze zmianami) informuje, że w wyniku naboru celem zatrudnienia została wybrana n/w kandydatka:

Pani Wioletta Erdowska, zam. Będzin

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Wioletta Erdowska spełniła niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, uzyskała najwyższą punktację z części pisemnej i ustnej. W/w posiada odpowiednie wykształcenie i staż pracy, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku specjalisty w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sosnowcu
mgr Grażyna Smak