Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie


Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Koordynator pracy zespołu - specjalista pracy socjalnej Agnieszka Sekunda

E-mail e-mail: agnieszka.sekunda@mopssosnowiec.pl

Telefon  tel. 887 032 213

 

Pracownicy Socjalni

ul. Szpitalna 1, 41-200 Sosnowiec

piętro II, pokoje 1-6,

Telefon tel. 669 783 012

E-mail email: zppwr@mopssosnowiec.pl

 

Zadań należy:

  • realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie — praca z osobami z problemem przemocy oraz realizacja zadań w ramach procedury „Niebieska karta”
  • realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w zakresie związanym z działaniami na rzecz dzieci w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie,
  • obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się sprawami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, powołanego przez Prezydenta Miasta Sosnowca

 

Więcej informacji w zakładce Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie.