edycja 2020 (zrealizowano)


Formatka 2 bez tła.png

flaga Polski.png           godło.png

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu zaprasza osoby chętne do udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ edycja 2019-2020 

Program skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mieszkańców Sosnowca.

W ramach programu oferujemy:

  • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
    i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;
  • pomoc nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Osoby, które chciałyby skorzystać z usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą samodzielnie wskazać osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta i spełnia wymagania określone w Programie.
W/w osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w Programie, prosimy o wypełnienie „Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - pobierz (w załączeniu), a w przypadku wskazania Asystenta również wypełnienie „Oświadczenia” o braku pokrewieństwa uczestnika ze wskazanym kandydatem/kandydatką.

Uwaga! W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach - usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zgłoszenie uczestnictwa do Programu przyjmowane będą za pośrednictwem poczty lub
osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 pok. 126.
Zgłoszenie do pełnienia funkcji Asystenta osoby niepełnosprawnej: złożenie dokumentów za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. 3 Maja 33,
z dopiskiem „Asystent osoby niepełnosprawnej – Umowa zlecenia”.

Informacja tel. 32 296 22 67/ 32 296 22 68 lub 32 296 22 23/ 32 296 22 71

dokumenty do pobrania w załączeniu do niniejszego Zaproszenia:

Oświadczenie Uczestnik o braku pokrewieństwa - pobierz

Oświadczenie Uczestnika programu - udział w innych programach - pobierz

Link do ogłoszenia na stanowisko „Asystent osobisty osoby Niepełnosprawnej’’

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020
współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego