Kampania społeczna ,,Nie widzę, nie słyszę, nie mówię” Reaguje


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu od wielu lat angażuje się w realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, np. „Schronienie na lata to dom mama tata”- patrol przyjazny dziecku, „Ludzie ludziom zgotowali ten los”- edukacja młodzieży poprzez historię, „Równość, tolerancja, bezpieczeństwo” czy „Bieg w szpilkach”.

Jednym z działań w 2021 r. jest realizacja kampanii społecznej pod nazwą „Nie słyszę, Nie widzę, Nie mówię” Reaguję, której celem jest zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie.

Działania podejmowane w ramach kampanii „Nie słyszę, Nie widzę, Nie mówię” Reaguję mają za zadanie uświadomić mieszkańcom Zagłębia i Śląska, że na przemoc nie można być obojętnym – należy i trzeba reagować!
Szczególnie w obecnej sytuacji kiedy wszyscy jesteśmy zobligowani do życia w czasach związanych z epidemią
wirusa 
SARS-Co V-2.

Grupa docelowa:
Bezpośrednimi adresatami kampanii są mieszkańcy Sosnowca oraz województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób doznających przemocy oraz osób stosujących przemoc.

Pośrednimi adresatami kampanii są odbiorcy masowi, czyli odbiorcy przekazu telewizyjnego, prasowego, radiowego, internetowego – użytkownicy Internetu, zwłaszcza mediów społecznościowych typu Facebook, Twitter itp.

 

Realizatorzy:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu

przy współpracy z partnerami:
Niezależna Grupa Produkcyjna - Kreatywna Agencja Reklamowo-Marketingowa
Fundacja Po skrzydła
Policja

oraz sponsorów:

Jonson Electric
Beta Security
Wierzbicki Kancelaria Radcy Prawnego
Wachnik Studio
Sieć Bakhita

Patronat honorowy:

                                                                                  

                  Prezydent Miasta Sosnowca                                              Biskup Diecezji Sosnowieckiej
            Arkadiusz Chęciński                                                                 Grzegorz Kaszak

 

Patronat medialny:

 

 

Plakat kampanii

 

Informator do pobrania (kliknij w obrazek) 

Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuInformator kampanii

Ulotka do pobrania (kliknij w obrazek)

Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuUlotka kampanii

Więcej informacji na stronie kampanii: