Gdzie szukać pomocy?


 

JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ LUB ŚWIADKIEM PRZEMOCY W RODZINIE
ZGŁOŚ SIĘ DO :
ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
SOSNOWIEC, ul. 3 Maja 33 pokój 127
tel. 32 296 22 64
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
SOSNOWIEC, ul. 3 Maja 33 
tel. 32 296 22 30, 32 296 22 64
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
SOSNOWIEC, ul. Piłsudskiego 2
tel. 32  296 12 00, 32 296 12 66, 32 296 12 55
fax  32  296 12 44
PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA LUB OŚWIATY
Telefony alarmowe – Jednostki ratownicze
999 POGOTOWIE RATUNKOWE
998 STRAŻ POŻARNA
997 POLICJA
986 STRAŻ MIEJSKA
112  OGÓLNY NUMER ALARMOWY
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia
801 120 002 (płatny pierwszy impuls)
Policyjny Telefon Zaufania
800 120 226 (bezpłatny)
Codziennie godz. 13.00-.21.00
E-Poradnia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
116 123 (bezpłatny)
Codziennie godz. 14.00-22.00
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111 (bezpłatny)
Poniedziałek – sobota godz. 12.00-20.00

JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ LUB ŚWIADKIEM PRZEMOCY W RODZINIE

ZGŁOŚ SIĘ DO :

  

ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

SOSNOWIEC, ul. 1 Maja 21/23 pokój 19,18,17,16,15

 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

SOSNOWIEC, ul. 3 Maja 33 

tel. 32 296 22 01

 

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

SOSNOWIEC, ul. Piłsudskiego 2

tel. 32  296 12 00, 32 296 12 66, 32 296 12 55

fax  32  296 12 44

 

PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA LUB OŚWIATY

  

Telefony alarmowe – Jednostki ratownicze

 

999 POGOTOWIE RATUNKOWE

998 STRAŻ POŻARNA

997 POLICJA

986 STRAŻ MIEJSKA

112  OGÓLNY NUMER ALARMOWY


Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia

801 120 002 (płatny pierwszy impuls)


Policyjny Telefon Zaufania

800 120 226 (bezpłatny)

Codziennie godz. 13.00-.21.00


E-Poradnia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

116 123 (bezpłatny)

Codziennie godz. 14.00-22.00


Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111 (bezpłatny)

Poniedziałek – sobota godz. 12.00-20.00