Zakończenie zajęć w KIS


W dniach 2 października 2009r. o godz. 12:00 oraz 8 października o godz. 11:00 i 12:00 w lokalu Klubu Integracji Społecznej w Sosnowcu przy ul. Naftowej 35 odbyło się  uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających ukończenie przez uczestników projektu systemowego „Moda na sukces-czyli kroki w samodzielność”, zajęć warsztatowych  w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych.

Wręczenia certyfikatów dokonali: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Halina Szumska, Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Sosnowcu, Pani Joanna Marczewska-Skowron oraz Kierownik Sekcji ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Pani Sylwia Porębska.

W celu zbadania korzyści płynących z uczestnictwa w zajęciach z reintegracji społecznej wśród uczestników projektu zostały przeprowadzone ankiety, w wyniku których ustalono, że rozbudowali w sobie nowe zainteresowania, bardziej pozytywnie spojrzeli na siebie oraz podniósł się ich poziom własnej wartości.

Zakończenie zajęć w KIS Zakończenie zajęć w KIS
Zakończenie zajęć w KIS Zakończenie zajęć w KIS
Zakończenie zajęć w KIS Zakończenie zajęć w KIS