Trening efektywnego uczenia dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym


belka systemowa.gif

W ramach projektu systemowego ,,Moda na sukces-czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowany jest trening efektywnego uczenia dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

W treningu uczestniczy 14 osób.

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

-szybkie czytanie

-strategie posługiwania się podręcznikiem i tekstem

-efektywne sporządzanie notatek

-sposoby przygotowywania się do sprawdzianów, klasówek, egzaminów, testów

oraz odpowiedzi ustnych

-techniki zapamiętywania i ćwiczenia rozwijające pamięć

-gimnastyka umysłu

-elementy radzenia sobie z tremą

Trening efektywnego uczenia ma na celu wzmocnić wiarę uczestników we własne możliwości, podnieść ich motywację do nauki, rozbudzić potrzeby poznawcze i aspiracje życiowe. Zapoznanie uczestników z technikami i metodami ułatwiającymi opanowywanie wiedzy oraz trening umiejętności przydatnych w procesie ustawicznego kształcenia,

tak by nauka stała się łatwiejsza i przyjemniejsza a uczestnicy bardziej pewni siebie i swoich umiejętności.

Wykonawcą treningu efektywnego uczenia jest Studio Szkoleń i Treningów z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 12 w Sosnowcu.