Treningi dla uczestników grup samopomocowych


W ramach Programów Aktywności Lokalnej zostaną zorganizowane następujące treningi dla uczestników grup samopomocowych:    

- trening umiejętności społecznych z elementami aktywnego poszukiwania pracy dla 12 osób w okresie od 08.09.2010r., do 10.11.2010r. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu tj. każda  środa w godz. od 10.00 do 12.30. Podczas zajęć   uczestnicy treningu zdobędą umiejętności z zakresu: komunikacji   interpersonalnej, motywacji, autoprezentacji, sposobów poszukiwania pracy, sposobów radzenia sobie ze stresem, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przedsiębiorczości, poznają ważne aspekty związane z prawem pracy.


- trening umiejętności wychowawczych dla 24 osób w okresie od 03.09.2010r., do 15.11.2010r. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach, w poniedziałki i środy  w godz. od 10.00 do 12.30.
Udział w treningach  będą  kontynuować  uczestnicy wyjazdu szkoleniowego, którzy zdobyte umiejętności praktyczne, dotyczące  kształtowania postaw wychowawczych wzbogacą o wiedzę teoretyczną. Poznają min: typy postaw rodzicielskich i związane z tym modele wychowania, charakterystykę dzieci na różnych etapach rozwoju. Wykonawcą usługi będzie Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu.