Wyjazd szkoleniowy


W dniach od 09.08.2010 do 15.08.2010r odbył się wyjazd szkoleniowy dla osób uczestniczących w Programie Aktywności Lokalnej oraz dla członków ich rodzin.  Celem szkolenia było kształtowanie umiejętności wychowawczych i integracja rodzin. Zajęcia m.in.  polegały na wspólnej zabawie rodziców z dziećmi  oraz nauce spędzania czasu wolnego. Dzięki prowadzonym zajęciom rodzice poznali sposoby rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, nauczyli się stosować asertywne zachowania wobec dzieci. Ponadto wspólnie z dziećmi uczestniczyli w zajęciach z bajkoterapii, artreterapii i muzykoterapii. Uczestnicy wyjazdu wzięli również udział w wycieczce do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu. Ponadto wszystkie dzieci otrzymały paczki ze słodyczami i zabawkami a rodzice dwie publikacje książkowe z zakresu prawidłowego pełnienia ról rodzicielskich. W 7 dniowym wyjeździe uczestniczyło 68 osób (tj. 27 dorosłych oraz 41 dzieci). Wykonawcą usługi była Wielkopolska Akademia Szkoleń z Koźmina Wielkopolskiego.