Program „Wspieraj seniora” (zrealizowany)


Znak Ministerstwa

Gmina Sosnowiec z końcem października 2020 r. przystąpiła do realizacji programu rządowego „Wspieraj seniora”.

Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega przede wszystkim na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

Mechanizm udzielenia pomocy w ramach programu wygląda następująco:

  • Senior, który zdecydował się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii może zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - nr tel. 22 505 11 11
  • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania seniora ośrodka pomocy społecznej (dla Sosnowca - MOPS w Sosnowcu)
  • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie (weryfikacja obejmuje: zakres wsparcia, sprawdzenie czy osoba nie jest już objęty pomocą w formie usług opiekuńczych) i ustala zakres usługi wsparcia. Następnie pracownik podaje seniorowi dane osoby, która przyjdzie do niego w celu udzielenia pomocy.