WOLONTARIUSZ „Do akcji charytatywnych, promocyjnych i obsługi projektów socjalnych”


Wolontariusz „Do akcji charytatywnych, promocyjnych i obsługi projektów socjalnych” - to osoba, która chciałaby pomagać okazjonalnie, czująca się dobrze w grupie, nie boi się kontaktów z większą ilością ludzi.

Co robi? 

Pomaga w organizacji projektów socjalnych i innych wydarzeń realizowanych przez MOPS Sosnowiec.

Uczestniczy w takich wydarzeniach np. przy obsłudze konferencji, wydarzeń, akcji.

Kiedy i gdzie jest potrzebny?    

W różnych godzinach i dniach tygodnia.

Na terenie miasta Sosnowiec - w plenerze lub na terenie instytucji.

Czy to dla mnie?    

Ta forma pomocy jest dla osób, które:

  • Chciałyby zrobić coś dobrego dla innych, a mają niewiele czasu,
  • Nie są w stanie zaangażować się w wolontariat systematyczny,
  • Są uczniami szkół średnich, starszych klas szkoły podstawowej (7-8 klasy), studentami,
  • Pracują i są chętne do zaangażowania się w dające satysfakcję działanie po godzinach pracy lub w weekendy.

Świetnie się czują w grupie ludzi i preferują pracę zespołową.

Wymagania:    

  • Wolontariusz nie może być osobą karaną,
  • Wolontariusz musi mieć skończone przynajmniej 13 lat,
  • Mile widziane osoby z pasją, energiczne, mające łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi