WOLONTARIUSZ „Do zadań specjalnych”


Wolontariusz „Do zadań specjalnych” - to osoba do pomocy przy bardzo konkretnych działaniach.

Co robi? 

Przychodzi raz w tygodniu (lub częściej - w zależności od swojej dyspozycyjności) na godzinę (lub kilka godzin) i np.:

  • Pomaga osobom starszym, z niepełnosprawnościami w ich codziennym życiu ( drobne zakupy, pomoc w przygotowaniu posiłków, drobne porządki, czytanie prasy, książek, spędzanie czasu na rozmowach, spacerach, opieka nad zwierzętami domowymi, załatwianie drobnych spraw urzędowych),
  • Pomaga osobom starszym w Dziennych Domach Pomocy, Klubach Seniora,
  • Towarzyszy konkretnym dzieciom w zajęciach pozalekcyjnych ( np. w wyjazdach na basen, zajęciach tanecznych, sportowych).

Podejmuje się czasowo opieki prawnej nad osobami wskazanymi przez Sąd Rodzinny – z zapewnieniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki (dotyczy tylko osób pełnoletnich).

Kiedy i gdzie jest potrzebny?    

W różnych godzinach i dniach tygodnia.

Miejsce zamieszkania osób potrzebujących pomocy z terenu całego Sosnowca

Czy to dla mnie?    

Ta forma pomocy jest dla osób, które:

  • Chciałyby zrobić coś dobrego dla innych, a mają wiele czasu,
  • Są uczniami szkół średnich, starszych klas szkoły podstawowej (7-8 klasy), studentami,
  • Pracują i są chętne do zaangażowania się w dające satysfakcję działanie po godzinach pracy.

Chciałyby zostać wolontariuszem i pomagać bezpośrednio w pracy z dziećmi lub osobami starszymi.

Wymagania:    

  • Wolontariusz nie może być osobą karaną,
  • Wolontariusz musi mieć skończone przynajmniej 13 lat,
  • Mile widziane osoby z pasją, energiczne, mające łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi