WOLONTARIUSZ „Korepetytor”


Wolontariusz „ Korepetytor” pomaga dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji oraz w nadrabianiu zaległości w nauce. Pracuje zwykle z jednym, czasem z kilkoma dziećmi.

 

Co robi?    

Przychodzi raz w tygodniu (lub częściej - w zależności od swojej dyspozycyjności) na godzinę (lub kilka godzin) i pomaga dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

 

Kiedy i gdzie jest potrzebny?    

 • Ul. Rzeźnicza 12 (poniedziałki 15.00-18.00),
 • Ul. Naftowa 35 poniedziałki 14.00-18.00 oraz wtorek - czwartek 12.00-15.30,
 • Kluby Mieszkańca PAL przy: ul. Dietla 7c, ul. Staszica 62, ul.Modrzejowska 42, ul. Baczyńskiego 14,ul. Tuwima 8 (w poniedziałki 14.00-18.00),
 • Ul. Zamkowa 8b (w poniedziałki 14-18).

 

Czy to dla mnie? 

Ta forma pomocy jest dla osób, które:

 • Chciałyby zrobić coś dobrego dla innych, a nie mają wiele czasu,
 • Są uczniami szkół średnich, starszych klas szkoły podstawowej ( 7-8 klasy), studentami,
 • Pracują i są chętne do zaangażowania się w dające satysfakcję działanie po godzinach pracy,
 • Chciałyby zostać wolontariuszem i pomagać bezpośrednio w pracy z dziećmi, ale obawiają się pracy z większą grupą.

 

Wymagania:

 • Wolontariusz nie może być osobą karaną,
 • Wolontariusz musi mieć skończone przynajmniej 13 lat,
 • Mile widziane osoby z pasją naukową, potrafiące w prosty sposób tłumaczyć zawiłości przedmiotów szkolnych i mające łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi,