Poznaj siebie na nowo


W ofercie projektu wolontaryjnego ”Niezależne Życie” można znaleźć szereg inicjatyw skierowanych do osób starszych, zarówno tych aktywnie uczestniczących w życiu społecznym, jak i seniorów, którzy ze względów zdrowotnych mają trudności z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Jednym z takich działań są cykliczne spotkania z seniorami Dziennego Domu „Senior Plus” przy ul. Żeromskiego 4 b obejmujące warsztaty motywacyjno – psychologiczne, zajęcia świetlicowe. W związku z nadal trwającym stanem zagrożenia epidemicznego zostały podjęte wszelkie środki ostrożności, by zminimalizować ryzyko zarażenia rozprzestrzeniania się wirusa. Mierzenie temperatury ciała, obowiązkowa dezynfekcja rąk i powierzchni dotykowych, a także zmniejszenie liczby uczestników zajęć. W dniu 10 września 2020 wolontariuszki Anzhela i Karolina- studentki UŚ w Katowicach na kierunku „ Doradztwo filozoficzne i coaching” przeprowadziły z seniorami Dziennego Domu „ Senior Plus” zajęcia „Poznaj siebie na nowo” oparte na teście osobowości, przedstawieniu zalet i wad danej osobowości, mocnych i słabych stron w określonej sytuacji.
Aktywność ma pozytywny wpływ na organizm człowieka, a regularne ćwiczenia usprawniają pracę całego organizmu, dlatego uczestnicy projektu mają już w planach kolejne spotkania.
2-minipx.jpg1-minipx.jpg3-minipx.jpg4-minipx.jpg5-minipx.jpgDPS Żeromskiego-minipx.jpgIMG_2722x-minipx.jpgIMG_2736x-minipx.jpg