Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych


Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Kierownik - Łukasz Kwiecień

 ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec

pokój 201-204, 209-222, 225-228

Informacja

Telefon tel. 695 141 484,
Telefon tel. 695 140 219,

 

Kierownik działu

Telefon tel: 32 296 23 33

 

Postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

Telefon tel: 32 296 23 49

E-mail e-mail:  dsr@mopssosnowiec.pl

 

Do zadań działu należy m.in. prowadzenie postępowań z zakresu ustalania prawa do:

  • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
  • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)
  • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia więcej niż dwoje dzieci podczas jednego porodu (tzw. gminne becikowe)
  • zasiłku pielęgnacyjnego
  • świadczenia pielęgnacyjnego
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego
  • zasiłku dla opiekuna
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • stypendium i zasiłku szkolnego
  • jednorazowej zapomogi ustawa "Za życiem"

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu wydaje zaświadczenia dotyczące przeciętnego, miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na potrzeby "Programu Czyste Powietrze".

Szczegółowe informacje nt. zadań Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.