Dział Dodatków Mieszkaniowych


Dział Dodatków Mieszkaniowych

 

Kierownik - Magdalena Pawłowska
Zastępca Kierownika - Agnieszka Klikiewicz

ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec 

pokój 101

Telefon tel.: 32 296 22 17
E-mail e-mail: ddm@mopssosnowiec.pl

 

pokój 106 - informacja

Telefon tel./fax.: 32 296 22 07
Telefon tel.: 32 296 23 40

 

pokój 102 - przyjmowanie wniosków
Telefon tel.: 32 296 22 64

 

pokój 103 - wywiady środowiskowe z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz dodatki energetyczne (decyzje, wypłaty)
Telefon tel.: 32 296 22 34

 

pokój 105 - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne (decyzje, wypłaty)
Telefon tel.: 32 296 22 85

 

Godziny przyjmowania klientów: 

Godziny poniedziałek w godzinach 8.00-17.30
Godziny wtorek - czwartek w godzinach 8.00-15.00
Godziny piątek w godzinach 8.00-12.45

 

Do zadań Działu należy m.in. realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133. z 2021 r. poz. 11), do których należy:

  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
  • wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych
  • wypłacanie dodatków mieszkaniowych
  • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych (nienależnie pobrane świadczenie, zaległości czynszowe)

Dział Dodatków Mieszkaniowych realizuje również zadania z zakresu dodatku energetycznego. 

!!! Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.759) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa art. 5c, w art. 9, złożone w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 04 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. pozostają bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje nt. zadań Dział Dodatków Mieszkaniowych znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. 

Informacje o dodatkach mieszkaniowych i dodatkach energetycznych znajdziesz tutaj.