Informacja o Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w tekście łatwym do czytania i zrozumienia


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to kilka budynków. Budynki są w Sosnowcu.

Pracują w nich ludzie, którzy zajmują się różnymi sprawami.

Te sprawy są bardzo ważne dla ludzi, którzy mieszkają w Sosnowcu.

Ośrodek podzielony jest na części. Te części to działy. Są to:

 • Dział Pomocy Środowiskowej,
 • Zespół Pracy Socjalnej,
 • Zespół do spraw Usług,
 • Dział do spraw Rodzin,
 • Dział Dodatków Mieszkaniowych,
 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,
 • Zespół do spraw Rehabilitacji Społecznej,
 • Dział do spraw Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych,
 • Zespół do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej,
 • Klub Integracji Społecznej.

Dział Pomocy Środowiskowej jest podzielony na części. Te części to Sekcje i jest ich pięć. Każda Sekcja znajduje się w innej części miasta Sosnowca.

Każdy z działów zajmuje się innymi sprawami. Są to:

 • sprawy związane z przyznawaniem pomocy i wsparcia mieszkańcom,
 • sprawy związane z przyznawaniem pomocy rodzinie,
 • sprawy związane z przyznawaniem pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • sprawy związane z przyznawaniem pomocy osobom starszym,
 • sprawy związane z pieniędzmi, jakie Ośrodek dostaje z Unii Europejskiej i Ministerstw Rzeczypospolitej Polskiej
 • sprawy związane z pomocą osobom, które doświadczyły przemocy,
 • sprawy związane z pomocą przy poszukiwaniu pracy.

Główna siedziba Ośrodka to budynek w Sosnowcu przy ulicy 3 Maja 33.

Tutaj możesz przyjść i załatwić swoją sprawę.

Wystarczy podejść do czerwonej lady. Jest ona umieszczona na wprost od wejścia głównego do budynku. To miejsce nazywa się Informacja.

Tu powiesz jaką sprawę chcesz załatwić.

Dowiesz się, co masz dalej robić.

Urząd otwierany jest o 7:30 i zamykany:

 • w poniedziałek o 18:00,
 • od wtorku do czwartku o 15:30,
 • w piątek o 13:00.

Budynek Urzędu jest wysoki i widać go z daleka.

Na ulicę 3 Maja 33 możesz dojechać autobusem lub tramwajem. W pobliżu jest kilka przystanków.

Przystanki autobusowe, gdzie trzeba wysiąść są na ulicy 3 Maja.

Przystanek autobusowy nazywa się Sosnowiec Aleja Zwycięstwa.
Na tym przystanku zatrzymują się autobusy numer 26, 35, 55, 88, 91, 100, 106, 150, 160, 160S, 188, 299, 690, 723, 935, T-15, T-26, Z-26.
Z tego przystanku jest 200 metrów do Ośrodka.

 

Przystanek autobusowy nazywa się Sosnowiec Estakada.
Na tym przystanku zatrzymują się autobusy numer 26, 35, 55, 91, 106, 150, 160S, 188, 299, 723, 935.
Aby dojść do Ośrodka trzeba przejść przejściem podziemnym.
Z tego przystanku jest 400 metrów do Ośrodka.

Przystanek tramwajowy, gdzie trzeba wysiąść jest na ulicy 3 Maja.

Przystanek nazywa się Sosnowiec Estakada.
Na tym przystanku zatrzymują się tramwaje numer 21, 24, 27, 35.
Z tego przystanku jest 250 metrów do Ośrodka.

Jeśli masz problemy z chodzeniem i chcesz przyjechać autem, przed wejściem do Ośrodka jest miejsce do zaparkowania. Miejsce to jest oznaczone niebieską kopertą.

Jeśli poruszasz się na wózku inwalidzkim, możesz skorzystać z windy. Wejście do windy znajduje się tyłu budynku Ośrodka. Windą możesz wjechać na różne piętra. Wjazd do windy znajduje się na poziomie -1.

Jeśli przy poruszaniu się pomaga Ci pies przewodnik lub pies asystujący, możesz z nim przyjść do Ośrodka.

Jeśli jesteś osobą głuchą pracownicy punktu Informacji w budynku głównym przy ulicy 3 Maja 33 umieją posługiwać się językiem migowym w stopniu podstawowym.

Jeśli jesteś osobą niedosłyszącą w punkcie Informacji jest dostępna pętla indukcyjna.

Jeśli jesteś osobą niewidomą lub mającą duże problemy z widzeniem także możesz załatwić wszystkie swoje sprawy. Poinformuj pracowników Ośrodka o Twoich problemach ze wzrokiem i powiedz jak można Ci pomóc. Pracownicy Ośrodka pomogą załatwić Twoją sprawę.

Budynki Ośrodka są też w innych miejscach w Sosnowcu.

Budynki Ośrodka znajdują się na:

 • ulicy Hallera 5,
 • ulicy Rzeźnicza 12,
 • ulicy Naftowa 35,
 • ulicy Dobrzańskiego 99,
 • ulicy Szpitalna 1,
 • ulicy Zamkowej 8a,
 • ulicy Stanisława Staszica 62.

Aby załatwić swoją sprawę nie trzeba przychodzić do Urzędu.

Możesz napisać zwykły list lub przesłać e-mail.

Adres pocztowy to:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
3 Maja 33,
41-200 Sosnowiec.

Adres e-mail to: kancelaria@mopssosnowiec.pl