Dział Pomocy Środowiskowej


Dział Pomocy Środowiskowej

Kierownik - Anna Leśniak
Zastępca kierownika - Jolanta Falis

ul. 3 Maja 33
    41-200 Sosnowiec
pokój 130
Telefon tel. 32 296 22 08
E-mail e-mail: dps@mopssosnowiec.pl

pokój 129 - informacja
Telefon  tel. 32 296 22 30 

pokój 301 - analizy i sprawozdania
Telefon tel. 32 296 22 11

pokój 301 - kontakty z mediami
Telefon tel. 32 296 22 11

 

Do zadań działu należy m.in.: 

 • koordynacja zadań realizowanych przez Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją oraz Stanowisk Pierwszego Kontaktu
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej
 • przygotowywanie analiz, zestawień i diagnoz zgodnie z bieżącymi potrzebami
 • sporządanie sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej
 • prowadzenie strony internetowej Ośrodka
 • współpraca z mediami

Osoby ubiegające się o pomoc mogą zwrócić się do pracowników Pierwszego Kontaktu w siedzibach Sekcji Pomocy Środowiskowych zgodnie z podziałem terytorialnym.

 • Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 1 - Sekcja "Zagórze"

 • Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 2 - Sekcja "Klimontów"

 • Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 3 - Sekcja "Naftowa"

 • Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 4 - Sekcja "Wawel"

 • Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 5 - Sekcja "Pogoń"