Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej


Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej

Pracownik koordynujący pracę Zespołu - Klaudia Bogusz

ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec

pokój 126

Telefon tel. 32 296 22 71

 

punkt konsultacyjny (parter, po prawej stronie od wejścia)  - przyjmowanie i wydawanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

E-mail email: zrs@mopssosnowiec.pl

 

Godziny przyjmowania wniosków:

Godziny poniedziałek od 12:00 do 17:00
Godziny wtorek - czwartek od 9:00 do 12:00
Godziny piątek od 9:00 do 11:00

 

Do zadań działu należy m.in.:

  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  • dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
  • dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika
  • zlecanie fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

 

Szczegółowe informacje nt. zadań Zespołu  ds. Rehabilitacji Społecznej znajdują się na stronie BIP oraz w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. 

Wiecej informacji znajdziesz tutaj.