Zarażamy WOLONTARIATEM


W dniu 20 marca 2019 r. wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu byli gośćmi I Liceum Ogólnokształcącym im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu. Dzień otwarty w „Roździeniu” był okazją do zaprezentowania oferty wolontariatu nie tylko uczniom liceum, ale również wszystkim osobom odwiedzającym szkołę w tym dniu.

W Liceum mieści się siedziba Programu Aktywności Lokalnej "Zagórze" Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który oferuje wsparcie dla mieszkańców dzielnicy Konstantynów i okolic poprzez udział w grupach samopomocowych oraz działaniach środowiskowych. W organizację zajęć włączają się nasi wolontariusze, którzy m.in. udzielają korepetycji.

Nawiązując współpracę z dyrekcją szkoły będziemy mogli zaangażować uczniów do projektów wolontaryjnych, również tych realizowanych poza szkołą.

Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy wolontariuszy MOPS zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: wolontariat@mopssosnowiec.pl lub telefonicznie w godzinach pracy pod numerem tel. 500 536 369.

 

Wolontariat promocja 1-minipx.jpgWolontariat promocja 2-minipx.jpgWolontariat promocja 3-minipx.jpgWolontariat promocja 4-minipx.jpgWolontariat promocja 5-minipx.jpg