Dotyczy prawa do zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy.


Uprzejmie informujemy, iż od 1 sierpnia 2020r. będziemy przyjmować papierowe wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy. Mając na względzie panującą epidemię i konieczność zapewnienia standardów sanitarnych prosimy o składanie wniosków za pośrednictwem poczty lub pozostawianie ich w urnie znajdującej się w holu budynku.W razie konieczności osoby chcące złożyć wniosek osobiście będą przyjmowane w siedzibie budynku po uprzednim umówieniu daty i godziny przyjęcia.
Wizytę można umówić pod numerami telefonów: 032 296 23 36, 032 296 23 37, 032 296 23 60, 032 296 22 42.
Prosimy o przybycie wyłącznie w wyznaczonym dniu, nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną. W trosce o zdrowie nas wszystkich prosimy o uprzednie wypełnienie dokumentów, założenie maseczki i posiadanie własnego długopisu.
logo MOPS Sosnowiec - kolory RGB internet i drukarka biurowa - wersja pełnokolorowa.jpg